Elisabeth Widmaier

Elisabeth Widmaier

Elisabeth Widmaier (° 1970, Karl-Franzens-Universität Graz/Oostenrijk,  KUL) is sinds 2004 ingeschreven aan de Balie te Brussel en was daarvoor lid van de Balie te Wenen/Oostenrijk. Als Duitstalige advocaat, sinds begin 2015 actief bij Orbius, beheerst zij tevens vlot meerdere talen en kan zo ons Duitstalig cliënteel optimaal adviseren en juridisch begeleiden. Elisabeth legt zich in het bijzondere toe op het algemeen Burgerlijke -, en Handelsrecht evenals het Familierecht. In 2003 en 2006 volgde zij vormingen tot bemiddeling in familiezaken evenals in burgerlijke- en handelszaken. Zie geniet voor beide materies de erkenning door de Federale Bemiddelingscommissie. Zij maakt deel uit van de permanentie „trajectbemiddeling“ van de rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.