Alain Bouteille

Alain Bouteille

Alain Bouteille (°1971, KUB, KUL) is ingeschreven aan de Balie te Brussel sinds 1995. Hij is medeoprichter van Orbius en is hoofdzakelijk actief in bank- en financieel recht, aansprakelijkheidsrecht en huurrecht. Tevens adviseert en begeleidt hij diverse financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen en overheidsinstellingen.