Diensten

ADVIESVERLENING
U kan bij Orbius terecht voor juridische bijstand en advies. Het aanreiken van een oplossing voor een specifieke juridische vraag, het preventief inschatten van mogelijke risico’s en deze maximaal indekken behoren tot onze core business.

REDACTIE VAN OVEREENKOMSTEN
Orbius heeft een ruime ervaring in de redactie en het analyseren van overeenkomsten en juridische akten in tal van materies, in het bijzonder inzake het handels- en vennootschapsrecht.

GESCHILLEN
Het kantoor is in sterke mate vertrouwd met de behandeling van conflicten voor de rechtbanken. Orbius streeft zo veel als mogelijk naar een probleemoplossende aanpak, waarbij het belang van de cliënt centraal staat en wij ook oog hebben voor andere oplossingen dan de loutere gerechtelijke weg. Hierbij kan gedacht worden aan minnelijke onderhandelingen, bemiddeling, arbitrage … enz.

INCASSO
Invordering van onbetaald gebleven facturen blijft een kwestie waarmee iedere ondernemer te maken krijgt. Hierbij waarborgt Orbius een strikte en kostenefficiënte opvolging met maximale transparantie voor de cliënt, waarbij gebruik gemaakt wordt van de modernste informaticatechnologie.