Kantoor

RECHT IN DE RAND

De naam “Orbius” – een samentrekking van het Latijnse orbis (rand, omgeving) en ius (recht) – verwijst naar de ligging van het kantoor in de Brusselse periferie. Recht in de Rand, dus.

EEN PLOEG MET SLAGKRACHT
De kern van het Orbius-team is reeds ettelijke jaren actief aan de Brusselse Balie en  zorgt door haar gecombineerde ervaring voor een doorgedreven knowhow in tal van rechtsdomeinen. De samenwerking is ingegeven door de wil een nog betere dienstverlening na te streven in een alsmaar complexer wordende juridische wereld.

Specialisatie en efficiëntie zijn hierbij de sleutelwoorden.

Intussen is Orbius uitgegroeid tot een kantoor met 10 advocaten met een professioneel en veeleisend cliënteel.

Orbius heeft een eigen visie en een missie met de daaraan gekoppelde strategie ontwikkeld.

Het kantoor bezit een ruime expertise in adviesverlening, het opstellen van contracten, alternatieve geschillenregeling (arbitrage, bemiddeling) en procesvoering.
Orbius streeft voortdurend naar uitmuntendheid.  Het kantoor is zo georganiseerd dat eenieder met elk juridisch probleem steeds zeer efficiënt en kwaliteitsvol kan geholpen worden binnen een zo kort mogelijke termijn aan een marktconforme prijs.  Dit houdt in dat de aanwezige advocaten zich ertoe engageren om zich steeds verder te blijven specialiseren en dat daarnaast advocaten worden aangetrokken die uitmunten in specialismen die het kantoor nog niet aan boord heeft. 

De gebundelde kennis van de advocaten en een multidisciplinaire samenwerking met experten, dragen bij tot deze doelstelling.

EEN STRATEGISCH UITGEKIENDE WERKPLEK

Snelle en efficiënte communicatie is goud waard. Het kantoor is uitgerust met de modernste informatietechnologie. Een stevige IT-onderbouw zorgt voor een optimaal beheer van de dossiers, alsook een snelle en efficiënte communicatie met de cliënten. 

De bereikbaarheid van het kantoor wordt daarenboven verzekerd door de centrale ligging. De keuze voor de randgemeente Dilbeek was dan ook niet toevallig. Via de Brusselse ring en de Ninoofsesteenweg zijn de kantoren vlot bereikbaar.

EEN VERTROUWD GEZICHT
De schaal en structuur van de organisatie zorgen ervoor dat u, na het kennismakingsgesprek, niet verandert in een stemloze dossiermap. Persoonlijke service, een accurate dienstverlening en een transparante tarifering – daar draait het tenslotte altijd om.