Privacy policy

De gegevens die u op deze website ingeeft, worden verwerkt in een database. Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor interne doeleinden, of om u op de hoogte te kunnen houden van aanbiedingen. De persoonsgegevens van de geregistreerde worden niet aan derden overgemaakt. 

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan op elk ogenblik inzage worden gevraagd van de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op eenvoudig verzoek worden verbeterd. De geregistreerde die dat wenst, kan op elk ogenblik zijn registratie stoppen of vragen geschrapt te worden uit de database. U kan hiervoor een e-mail sturen met duidelijke vermelding van uw naam en e-mailadres om schrapping te bekomen.